Мэдээ мэдээлэл

Өмнөговь аймгийн аялал жуулчиллын газрын мэдээ мэдээллийн булан

2019 онд Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй зочид буудлуудын тоон судалгаа

2019 онд Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй зочид буудлуудын тоон судалгаа

Үзэх
2019 онд жуулчны баазуудын орон нутагт оруулсан хөрөнгө оруулалт

2019 онд жуулчны баазуудын орон нутагт оруулсан хөрөнгө оруулалт

Үзэх
2019 онд Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй гэр буудлуудын тоон судалгаа

2019 онд Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй гэр буудлуудын тоон судалгаа

Үзэх
2019 онд Өмнөновь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй жуулчны баазуудын тоон судалгаа

2019 онд Өмнөновь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй жуулчны баазуудын тоон судалгаа

Үзэх
2019 онд Өмнөговь аймагт хамгийн их ирсэн 5 орны жуулчид

2019 онд Өмнөговь аймагт хамгийн их ирсэн 5 орны жуулчид

Үзэх

Copyrights © 2019 Өмнөговь Аймгийн Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.