2019 онд Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй гэр буудлуудын тоон судалгаа

2019 онд Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй гэр буудлуудын тоон судалгаа

Нийт 785 гэр, байшин 56, нэгэн зэрэг 2128 жуулчин хүлээн авах хүчин чадалтай. Жуулчны улиралд орон нутгийн 242 иргэн, бусад аймаг орон нутаг, Улаанбаатар хотын 85 иргэнийг ажлын байраар хангаж ажиллалаа. 5 жуулчны бааз-2, 1 жуулчны бааз 1 цэцгийн зэрэглэлтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Copyrights © 2020 Өмнөговь Аймгийн Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.