2019 онд Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй зочид буудлуудын тоон судалгаа

2019 онд Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй зочид буудлуудын тоон судалгаа

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд нийт 61 зочид буудал үйл ажиллагаа тогтмол явуулж байгаагаас Даланзадгад 2 од, Хан-Уул 3 одны зэрэглэлтэй ажиллаж байна.
Нэгэн зэрэг 952 зочид жуулчдыг хүлээн авах хүчин чадалтай.

Copyrights © 2020 Өмнөговь Аймгийн Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.