ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТ

ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТ

 Аялал жуулчлалын салбарын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх “ Зочлох үйлчилгээний төрөлжсөн сургалт Өмнөговь аймгийн Соёл, Спорт цогцолборын Ёл кино танхимд нээлтээ хийв. 

Тус сургалтын нээлтийн үйл ажиллагаанд Өмнөговь аймгийн ЗДТГазрын ХОХБТХ-ийн дарга Ж. Сүх-Эрдэнэ, БОАЖГазрын дарга Б.Пүрэвтулга нар сургалтын үйл ажиллагаанд ихээхэн ач холбогдол өгч оролцлоо. Сургалтын сургагч багш нар маш чадварлаг болохоо харуулж ур чадварыг харуулсан богино хэмжээний үзүүлбэрийг үзүүлсэн нь сонирхолтой байв. Багш нар чиглэл чиглэлээрээ хичээлээ зааж, суралцагчид маш идэвхтэй оролцож, мэргэжил ур чадвараа дээшлүүлэн "Гэрчилгээ" гардан авлаа. 

111.jpg8888.jpg9999.jpg11111.jpg333.jpg555.jpg666.jpg777.jpg888.jpg5555.jpg999.jpg7777.jpg6666.jpg4444.jpg444.jpg33333.jpg44444.jpg66666.jpg

Copyrights © 2021 Өмнөговь Аймгийн Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.